آرشیو موضوعات

اجرایی در دستگاه چهارگاه

 

تصنیف فوق به نام بی قرار در دستگاه چهارگاه اجرا شده، شعر و آهنگ از جناب آقای محمد فتحی، و آواز و نی و همچنین تنظیم از اجراهای خودم (علی محمدی) است. ریتم کار از نوع 7/8 است.

دو بیت آواز خوانده شده در این کار از اشعار صائب تبریزی است.

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)

اجرای ترانه شب

 

تصنیف ترانه شب اجرای زیبایی از ساخته های جناب آقای محمد فتحی که شعر و ترانه نیز از ایشان میباشد.

اجرای تنبک، نی، و آواز از بنده (علی محمدی) است و البته کمی هم در تنظیم آن دست برده ام.

لازم به ذکر است این اجرا به صورت ماکت بوده و فقط ضبط آزمایشی شده، و ضبط نهایی و مستر نشده است.

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)