آرشیو موضوعات

موسیقی عرفانی در مراسم ترحیم

عکسی از گروه موسیقی در مراسم ترحیم عرفانی

اجرای موسیقی عرفانی در مراسم ترحیم

این اجرا همراه با سازهای دف و نی و دیوان شعر حافظ بوده و در مایه دشتی اجرا شده،
و تصنیف آخرین رویا که از کارهای آقای علی زند وکیل است.

 

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)

اجرای موسیقی در مراسم ترحیم (بخش دوم)

موسیقی محزون

 

کلیپ فوق بخش دوم از اجرایی است در مراسم ترحیم، از نوع آواز دشتی، که بازخوانی آهنگ لالایی جناب آقای علی زند وکیلی میباشد.

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)

 

اجرای موسیقی در مراسم ترحیم (بخش اول)

موسیقی محزون

 

کلیپ فوق بخش اول از اجرایی است در مراسم ترحیم، از نوع آواز دشتی، که بازخوانی آهنگ لالایی جناب آقای علی زند وکیلی میباشد.

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)