آرشیو موضوعات

اجرای دف و نی

اجرای دف و نی در شبکه نسیم

….

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)

اجرای زنده در صدا و سیما

اجرای زنده در صدا و سیما

 

این اجرا در دستگاه شور و قطعه اول از نوع محلی و فولکلور بوده، و در ادامه قطعات دیگری به صورت بداهه نوازی در صدا و سیما و در برنامه زنده اجرا گردیده است.

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)

نمونه اجرا در صدا و سیما

نمونه اجرا در صدا و سیما

 

این اجرا نیز در دستگاه شور میباشد، پیش درآمد اول و همچنین چهار مضراب از ساخته های علی محمدی بوده که در سال 1380 ساخته و پرداخته گردیده است.

سپاسگزار خواهم بود اگر نظرتان را در خصوص این اجرا بدانم.

(با تشکر، علی محمدی)